Dzień Godności 2024

Koło Terenowe TWK z Chociwla zorganizowało w dniu 23 maja 2024 r imprezę pn. „Dzień Godności”. To cykliczne spotkanie, które ma na celu pokazanie że każdy z nas ma równe prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym. Stan zdrowia nie musi być barierą do udziału np. w wydarzeniach kulturalnych. Jak co roku program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Placówki Oświatowej w Chociwlu. Został on przygotowany przez Panią Katarzynę Michalak i Panią Annę Dalidowicz, każdy z uczestników otrzymał w prezencie bibułkowy kwiatek. Swój program artystyczny przedstawił również zespół Sami Swoi z Chociwla.

Po części artystycznej, Prezes Koła Pan Andrzej Zieliński zaprosił uczestników na poczęstunek. Kolejnym punktem było zaprezentowanie przez członków Stowarzyszenia Forum Chociwelskie projektu pn. ”Nie święci garnki lepią”-stworzenie pracowni artystyczno-ceramicznej w Chociwlu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak, radni Pani Patrycja Łaniec i Pan Wojciech Kalinowski, Starostwo Stargardzkie reprezentowali Panowie Konrad Stelmach i Maciej Więcek, a ZPO reprezentowały Pani dyrektor Irena Kapłun i zastępca dyrektora Pani Anna Baran. Spotkanie zostało dofinansowane przez Gminę Chociwel i Starostwo Powiatowe w Stargardzie, firmę BIOMASA Partner Grup, którą reprezentowała Pani Ewa Gaweł.
Wszystkim wolontariuszom, członkom Koła, nauczycielom i dzieciom którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy bardzo dziękujemy. Dziękujemy również sponsorom i uczestnikom imprezy za wspólne spędzenie czasu.

Prezes Andrzej Zieliński
Zdjęcia Agnieszka Piotrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *