Dzień Godności 2022

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Chociwlu było organizatorem cyklicznego spotkania pn.”Dzień Godności”. Spotkanie odbyło się 31 maja 2022 na hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Na spotkanie oprócz licznej grupy członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Napieralski wraz z asystentką Panią Moniką Szwaczyk, TWK w Szczecinie reprezentowały Panie Anna Storek i Marzena Wodnicka, dyrektor ZPO Pani Irena Kapłun. Związek Niewidomych w Stargardzie reprezentowali Pan Zbigniew Mycyk – Prezes i Czesław Godlewski – wiceprezes.
Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele lokalnego samorządu, Radni: Pan Wojciech Kalinowski i Pan Andrzej Puławski, gminę reprezentował Wiceburmistrz Pan Wojciech Majsakowski i Podinspektor Pani Agnieszka Piotrowska. Jak zawsze obecni byli przedstawiciele Koła Diabetyków Panie Irena Sprycha i Helena Włodarska, które mierzyły poziom cukru i ciśnienie krwi. W imieniu Koła prowadzący spotkanie podziękowała Pani Dyrektor Irenie Kapłun i nauczycielom za współorganizowanie spotkania w tym Pani Renacie Binkowskiej – koordynatorce imprezy.
Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości oraz przybyłych członków dzieci z ZPO zaprezentowały godzinny program artystyczny, wystąpił Zespół Wokalny „Gama”, którego opiekunem jest Pani Barbara Jaskot i Pani Renata Binkowska. W przygotowanie imprezy były także zaangażowane Panie kl. 1a Anna Dalidowicz, kl. 1c Jolanta Machlańska, kl 2b Anita Woźniak, kl 3a Marzena Dylik oraz Panowie Waldemar Ślusarczyk – dekoracje. Janusz Borys – obsługa sprzętu.
Po części artystycznej organizatorzy zaprosili wszystkich przybyłych na poczęstunek, który został przygotowany przez wolontariuszy.

Spotkanie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie i Gminę Chociwel.

Wszystkim uczestnikom i przybyłym gościom oraz wolontariuszom, którzy przygotowali spotkanie dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *