Podsumowanie projektu ”W zdrowym środowisku zdrowy człowiek- spotkania informacyjno – integracyjne dla mieszkańców Gminy Chociwel”

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w partnerstwie z Gminą Chociwel w ramach projektu GRANTOWEGO pt W zdrowym środowisku zdrowy człowiek – spotkania informacyjno – integracyjne dla mieszkańców Gminy” otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach podpisanej umowy ze Stowarzyszeniem ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Zgodnie z harmonogramem zorganizowano dla 40 osób dwa kursy PIERWSZEJ POMOCY. Ratownik Medyczny teoretycznie i praktycznie omówił na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna, czyli co powinien zrobić każdy obywatel do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, jak podkreślił wykładowca pomoc ta może decydować o życiu człowieka. Kolejnym punktem było szkolenie nt wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka, dotyczyło przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza, które w przypadku osób fizycznych nie jest monitowane w konsekwencji są osoby, które palą czym się da np. starymi meblami, opakowaniami po zakupionych towarach itp. Osoby te nie zdają sobie sprawy w jaki sposób przyczyniają się do uwalniania wielu toksycznych związków wpływających na zdrowie swoje, najbliższej rodziny jak i innych mieszkańców. Zanieczyszczone środowisko może być przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych od alergii do nowotworów różnego rodzaju. Dzięki wydaniu Kopert Życia gmina przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji pomagającej ratować ludzkie życie. Omówiono treść zawartą w Kopercie i sposób jej przechowywania. W spotkaniu podsumowującym omówiono projekt, dzieci ze szkoły podstawowej przygotowały część artystyczną. Na spotkanie zaproszono uczestników projektu, mieszkańców w szczególności seniorów i osoby niepełnosprawne jak i lokalne władze.

W czasie imprezy znacząco akcentowano obecność osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku. Aktywność i zaangażowanie wielu z nich, pozwala im wierzyć w „lepsze jutro” . Uczenie tolerancji i akceptacji jest nadzieją na poszanowanie każdego człowieka, jest ważne dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla młodszego pokolenia, które dopiero zaczyna poznawać wszystkie aspekty życia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, gminie za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń, wszystkim wolontariuszom za ogromne zaangażowanie i pomoc.

Andrzej Zieliński

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *