Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego poprzez kultywowanie Tradycji Jasełek

Koło Terenowe Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu zorganizowało wydarzenie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji jasełek”, które odbyło się 20 grudnia 2022 r. w świetlicy miejskiej w Chociwlu. Spotkanie poprzedził występ artystyczny dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, którym serdecznie dziękujemy jak również Nauczycielom, którzy przygotowali przedstawienie. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Chociwla Pan Stanisław Szymczak, Sekretarz Gminy Pani Edyta Nowicka, ksiądz Marek Zygadło, Pan Leszek Gruba, Pani Anna Mruk, Pani Barbara Kowalska. Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył Burmistrz Chociwla i ksiądz Marek Zygadło. Pani Małgorzata Krysiak podziękowała Seniorom, którzy uczestniczyli aktywnie w projekcie AKTYWNI+ dofinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i przedstawiła ofertę kulturalną Koła Terenowego na rok 2023. Kolejnym punktem programu był słodki poczęstunek i wręczenie paczek. Jak zawsze frekwencja i humory dopisały. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom, którzy przygotowali to spotkanie oraz zaproszonym gościom za udział. Spotkanie zostało dofinansowane przez Gminę Chociwel i Starostwo Stargardzkie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wszystkim członkom Koła mieszkańcom Gminy Chociwel
dużo szczęścia, zdrowia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2023.

Prezes Koła Andrzej Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *