Monthly Archives: styczeń 2023

Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego poprzez kultywowanie Tradycji Jasełek

Koło Terenowe Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu zorganizowało wydarzenie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji jasełek”, które odbyło się 20 grudnia 2022 r. w świetlicy miejskiej w Chociwlu. Spotkanie poprzedził występ artystyczny dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu, którym serdecznie dziękujemy jak również Nauczycielom, którzy przygotowali przedstawienie. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz […]

Read more