Misja i Cele

PTWK ORGANIZACJĄ UNIWERSALNĄ!

Odział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem działa w regionie zachodniopomorskim od 1972 roku, a struktury krajowe od 1960 roku – poprzez koła terenowe.

Główne cele Stowarzyszenia to:

 • Profilaktyka i popilaryzacja postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu codziennych trudności życiowych oraz likwidacja barier i ograniczeń, utrudniających inwalidom uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.
 • Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych srodowisk na problemy osób niepełnosprawnych i inspirowanie ich do skuteczniejszych działań.
Realizacja:
Realizując wyznaczone cele Stowarzyszenie organizuje:

 • Różnorodne przedsięwzięcia rehabilitacyjne, w tym na turnusach rehabilitacyjnych i w programie „Rehabilitacja przez Twórczość”.
 • Spotkania: świąteczne, towarzyskie, sportowo-rekreacyjne, artystyczne i inne.
 • Wycieczki poznawcze – krajowe i zagraniczne.
 • Bezpłatną pomoc prawną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Pomoc w aktywizacji zawodowej i społecznej.
 • Specjalistyczną pomoc użytkownikom aparatów słuchowych oraz innego sprzętu wspomagającego niedomagania organizmu ludzkiego.
 • Pomoc w usuwaniu barier architektonicznych i komunikacyjnych.
 • Szeroką współpracę w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych z innymi organizacjami, urzędami oraz instytucjami.
  JEST TU MIEJSCE DLA OSÓB O RÓŻNYCH RODZAJACH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI