Sport to zdrowie – Jesienne spotkanie integracyjne

eur

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie w ramach Osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowało projekt pn. „Jesienne spotkanie w Chociwlu-organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej”.

Celem projektu była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich mieszkańców poprzez organizację imprezy rekreacyjno-sportowej będącej przykładem integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania- Stowarzyszenia „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

W ramach projektu w Sali Widowisko-Sportowej w Chociwlu w dniu 11 października odbył się mecz rugby na wózkach. W meczu rywalizowały dwie drużyny, które zdobywały punkty poprzez umieszczenie piłki w bramce przeciwnika. Punkty zdobywało się wtedy, gdy jeden z atakujących graczy wraz z trzymaną piłką minął obronę i przejechał przez bramkę. Piłki nie można było trzymać dłużej niż 10 sekund, nad przestrzeganiem zasad czuwało dwóch sędziów.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Stargardzki Pan Waldemar Gil, który uczestniczył w meczu, dla zawodników ufundował puchar i okazjonalne medale.

W ramach projektu wolontariusze przygotowali poczęstunek dla osób uczestniczących w imprezie w postaci kawy, herbaty i słodyczy. Impreza miała charakter otwarty, plakaty przygotowane przez członków Koła PZWZK z Chociwla zapraszały wszystkich mieszkańców i zainteresowanych gości. Program artystyczny przygotowany przez nauczycieli z Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej. Dodatkowo przygotowano punkt pomiaru ciśnienia i cukru.

opracował: Andrzej Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *