Wsparcie Osób Niepełnosprawnych

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz Gmina Chociwel, realizują projekt pn. ?Edukacja bez barier ? kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z obszaru Gminy Chociwel?. W chwili obecnej przeszkalane jest łącznie 20 osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, w celu podniesienia ich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkolenie znacząco zwiększy możliwości osób niepełnosprawnych i ich rodzin wyrównując ich szanse w dostępie do rynku pracy, polepszy ich poziom samooceny oraz ułatwi im funkcjonowanie w życiu codziennym. Tym samym lokalna inicjatywa stanowczo przeciwdziała dyskryminacji społecznej osób niepełnosprawnych i skupia się również na sytuacji społeczno ? zawodowej ich rodzin.

Projekt – Edukacja bez barier – kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z obszaru Gminy Chociwel? jest realizowany w Chociwlu od sierpnia 2009 roku i będzie trwał do końca 2009 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu oraz sposobu jego realizacji są dostępne na stronie www.edukacjabezbarier.org oraz w Biurze Projektu w Kole Terenowym TWK w Chociwlu, ul. Zwycięzców 1.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Koordynator projektu

mgr Jadwiga Zielińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *