Dzień Godności

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu wraz z Zespołem Placówek Oświatowych w Chociwlu było organizatorem cyklicznego spotkania pn.”DZIEŃ GODNOŚCI”. Spotkanie odbyło się 30 maja na Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu. Na spotkanie oprócz licznej grupy członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Wicestarosta Stargardzki Pani Joanna Tomczak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Monika Rygiel, Wiceprezes Zarządu TWzK Pan Piotr Niciejewski wraz z członkami Zarządu Panią Justyną Opoką i Panią Anną Storek, Związek Niewidomych w Stargardzie reprezentowali Pan Zbigniew Mycyk-Prezes i Pani Maria Bylińska oraz Czesław Godlewski. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele lokalnego samorządu Przewodniczący Rady Pan Wojciech Kalinowski, Pan Radny Andrzej Puławski, Pani Emilia Łaniec, Pani Agnieszka Knafel oraz Wiceburmistrz Pan Wojciech Majsakowski, jak zawsze obecni byli przedstawiciele Koła Diabetyków Pani Irena Sprycha, Helena Włodarska, które mierzyły poziom cukru i ciśnienia oraz przedstawiciele Koła Rencistów i Emerytów z Przewodniczącą Panią Teresą Dębińską na czele. W imieniu Koła prowadząca spotkania podziękowała Pani Dyrektor Irenie Kapłun i nauczycielom za współorganizowanie spotkania w tym Pani Renacie Bińkowskiej.
Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu gości oraz przybyłych członków dzieci i młodzież z ZPO zaprezentowały godzinny program artystyczny, wystąpił Zespół Wokalny  „Gama”, którego opiekunem jest Pani Barbara Jaskot, drużyna zuchowa „Nieustraszone Bractwo” z opiekunkami Panią Małgorzatą Klimczak i Elżbietą Bieniasz, taniec z flagami zaprezentowały uczennice kl VIIIa pod kierunkiem Grażyny Chudyk, dekorację przygotował Pan Waldemar Ślusarczyk, Pani Danuta Zasławska – Greśkiw i Pani Anita Woźniak. Spotkanie została dofinansowane przez Powiat Stargardzki i Gminę Chociwel. Wszystkim uczestnikom i przybyłym gościom oraz wolontariuszom, którzy przygotowali spotkanie dziękuję.
Andrzej Zieliński – Prezes Koła Terenowego w Chociwlu

Małgorzata Krysiak
Andrzej Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *