Znasz li swój WIR? – Szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego

Członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z Chociwla uczestniczyli w dniu 25.04.2019 r szkoleniu pn.”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko, zorganizowanym przez Stowarzyzenie”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Celem wyjazdu studyjnego było poznanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego obszaru LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które wpłynęły na rozwój turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność turystyczną i gospodarczą na przykładzie Gminy Dobrzany i Gminy Ińsko. Obie gminy leżą na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego, który należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w województwie zachodniopomorskim. W ramach projektu pn. „BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W CELU ZMNIEJSZENIA ANTROPOPRESJI – ETAP I” – dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na obszarach parków powstało wiele infrastruktury w postaci tablic informacyjnych, gier poglądowych, miejsc postojowych, a w Ińsko ponad to wybudowano ok. 30 m wieżę widokową dostępną dla osób niepełnosprawnych(funkcjonuje winda) i pływające molo, uzupełnieniem jest siłownia zewnętrzna wybudowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020 ( w ramach Leadera) oraz przebudowano promenadę wzdłuż jeziora Ińsko z PO”RYBY”. Gmina Ińsko zyskała dzięki inwestycjom drogowym gdzie nie tylko wymieniono nawierzchnię, ale wybudowano trasę rowerową wszystko dzięki środkom unijnym. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z bardzo ciekawym projektem prowadzonym przez organizację pozarządową w Ińsku pn Izba pamięci poświęconej w szczególności kolejce wąskotorowej, która funkcjonowała od 1895 roku do lat 90 ubiegłego wieku. Zamknięcie kolejki w tamtym okresie to likwidacja wielu miejsc pracy i całej infrastruktury. Dawni pracownicy wraz z rodzinami zatrzymali wiele pamiątek, które przekazali do Izby, a sami jako wolontariusze opowiadają odwiedzającym gościom o historii ińskiej kolejki i zebranych eksponatach. Projekt ten podobnie jak operacja pn. Rozwój mikroprzesiębiorstwa poprzez budowę bazy turystycznej( noclegowo-gastronomicznej) i budowy SPA nad jeziorem Ińsko”( gdzie był zaplanowany obiad )otrzymały dofinansowania w ramach Leadrea z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W Gminie Dobrzany- uczestnicy poznali projekty realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon” dotyczące „Parku nad rzeczką” w Dobrzanach. Jest to park miejski położony w południowej części miasta między ramionami rzeki Pęzinki i jej kanału uchodzącymi do Jeziora Szadzkiego wydzierżawiony od Gminy Dobrzany i prowadzony przez organizację pozarządową. Jedna z inwestycji dofinansowana była ze środków Leadera objętego PROW 2007-2013. W Bytowie poznano Założenie parkowe w stylu angielskim z początku XIX wieku. Na jego terenie zachował się kamienny mur ogrodzeniowy oraz bogaty drzewostan. Na terenie Parku znajduje się Pałac zbudowany w 1870 roku z inicjatywy H. Jahna, fabrykanta z Choszczna. Do końca II wojny światowej budynek użytkowany był przez różnych właścicieli, a w latach powojennych  został zrujnowany, obecnie prywatny właściciel odbudowuj obiekt między innymi pozyskał środki unijne w ramach PO RYBY 2007-2013. W Bytowie znajduje się także Kościół św. Wojciecha Biskupa i Męczennika z XVII wieku z ciekawym wyposażeniem. W Krzemieniu uczestnicy poznali projekty Gminy Dobrzany tj. Miejsce rekreacyjne godne podziwu , które uzyskało wsparcie z PO „RYBY” 2007-2013; PROW 2014-2020, Jezioro Krzemień jest dużym zbiornikiem wodnym (280 ha) o drugiej klasie czystości i otoczone pięknymi lasami oraz użytkami ekologicznymi stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów i rekreacji. Ostatnim obiektem w Gminie Dobrzany była zabytkowa cerkiew św Mikołaja w Dolicach, dawny kościół protestancki, który w okresie powojennym zamieniono na cerkiew, obiekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tematyka szkolenia była bardzo szeroka, a obiektów, które uczestnicy zobaczyli tylko na obszarze dwóch gmin było wiele, wniosek nasuwa się jeden większość tych obiektów nie powstała by gdyby nie środki z Unii Europejskiej.

Małgorzata Krysiak

no images were found

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *