Zasłużeni dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel – 2018

Wkład pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności jest bezcenny. Nie da się go policzyć, oszacować czy wycenić, lecz warto o nim pamiętać i doceniać. Chęć włączania się do pracy społecznej najczęściej wyrasta z wychowania wyniesionego z domu, dlatego świadczy to bardzo dobrze nie tylko o danej osobie, ale i o jej całej rodzinie. Warto nadmienić, że społeczeństwo „Ziem Odzyskanych” ma utrudnione zadanie w budowaniu lokalnych tradycji, stąd tym bardziej wartościowa staje się praca społeczników. W dniu 19 grudnia 2018 roku, na III sesji Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, władze gminy doceniły osoby zasłużone dla naszego samorządu. W tym roku wyróżnienie otrzymały dwie osoby: Bronisława Ślusarczyk i Andrzej Zieliński. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku tytuł ten nadano po raz pierwszy. Otrzymała go Anna Czaboryk z Bobrownik.
Tegoroczni wyróżnieni, swoją pracą na rzecz lokalnej społeczności również zapisali się złotymi zgłoskami w najnowszej historii Chociwla i okolic. Andrzej Zieliński jest mieszkańcem Chociwla od urodzenia. Nieszczęśliwy wypadek zmusił go do korzystania z wózka inwalidzkiego. Przeżycia te skłoniły go do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. W 1998 roku założył terenowe koło Towarzystwa do Walki z Kalectwem, które nieprzerwanie działa do dziś. Poświęca swój czas na realizowanie wielu działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych. W ich zakres należy włączyć wszelką współpracę z innymi organizacjami oraz samorządami. Osobą wnioskującą o przyznanie Andrzejowi Zielińskiemu tytułu była Marzanna Orzeszak, którą poparli członkowie koła Towarzystwa do Walki z Kalectwem.
Pani Bronisława Ślusarczyk związana jest z Chociwlem od 1946 roku, kiedy przyjechała w te strony wraz z rodziną. Jej życie zawodowe związane było z Bankiem Spółdzielczym w Chociwlu, w którym przez czterdzieści lat piastowała stanowisko dyrektora. Pomimo licznych obowiązków służbowych i rodzinnych, włączała się do pracy społecznej. Przez 25 lat pełniła również funkcję radnej Rady Miejskiej w Chociwlu, udzielając się na polu gospodarczym, kulturalnym i oświatowym. W przeszłości była już kilkakrotnie odznaczana i bez wątpienia jest osobą zasłużoną dla rozwoju i promocji Gminy Chociwel. Wniosek o przyznanie jej tego tytułu złożył Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu – Wojciech Kalinowski.
Po wręczeniu, przez burmistrza – Stanisława Szymczaka upominków osobom wyróżnionym, głos zabrali sami zasłużeni. Nie obyło się bez ciepłych słów, wspomnień
i wzruszeń. Laureaci otrzymali zasłużone oklaski i gratulacje od radnych i zaproszonych gości. Przyznany tytuł i ceremonia jego wręczenia tak naprawdę były podziękowaniem od całej społeczności Gminy Chociwel za zaangażowanie i wkład pracy na jej rzecz.

Andrzej Puławski
Radny Rady Miejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *