Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez orgnizację jasełek i gwiazdkowych niespodzianek

We wtorek 18 grudnia 2018 r. w Pałacu nad Jeziorem w Chociwlu odbyło się spotkanie Wigilijne dla rencistów, emerytów i dla osób samotnych. Organizatorami spotkania był Urząd Miejski w Chociwlu oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Koło Terenowe w Chociwlu. Spotkanie uświetnił wytęp uczniów klasy pierwszej, trzeciej i szóstej pod kierunkiem wychowawczyń: Pani Małgorzaty Klimczak, Pani Jadwigi Zielińskiej i Pani Marioli Zaklukiewicz. Uczniowie, aby umilić spotkanie wszystkim zaproszonym, zagrali na dzwonkach, zaśpiewali kilka kolęd i pastorałek oraz przygotowali JASEŁKA. Przybyłych gości serdecznie powitał Zastępca Burmistrza Chociwla Pan Ireneusz Płóciennik, prezes TWK Pan Andrzej Zieliński. Ksiądz Tadeusz Baniowski odczytał werset z Pisma Świętego i wspólnie z zebranymi odmówił modlitwę. Po tradycyjnej modlitwie podzielono się opłatkiem i złożono świąteczne życzenia. Wśród życzeń przeważały te, które mówiły o spokojnych świętach, o wolnym od trosk nowym roku i o uśmiechu, który nie powinien opuszczać twarzy nawet, kiedy jest ciężko. Pamiętajmy, że gdzieś często obok nas są osoby, które potrzebują naszej pomocy, wsparcia lub choćby dobrego słowa i uśmiechu. Podczas spotkania odczytano życzenia złożone przez Starostę Stargardzkiego Panią Iwonę Wiśniewską. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do pięknie przystrojonych stołów. Na stołach pojawiły się pyszne potrawy wigilijne. Wspólnie z zespołem Ela i Tomek śpiewano polskie kolędy.
Spotkanie było dofinansowane przez: Urząd Miejski w Chociwlu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.
Pragniemy wszystkim podziękować za przygotowanie spotkania, oprawę artystyczną, za wolontariat, dziękujemy Paniom Renacie Bieńkowskiej i Danucie Greśkiw, sponsorom za dofinansowanie imprezy i zaproszonym gościom za przybycie.

Pozwólcie Państwo, ze jeszcze raz w imieniu Zarządu Koła Terenowego w Chociwlu złożę wszystkim mieszkańcom Gminy Chociwel Zdrowych, Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Małgorzata Krysiak
Andrzej Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *