Dzień Godności

W hali widowiskowo sportowej w Chociwlu odbyła się integracyjna impreza-Dzień Godności. Spotkanie, już po raz dziewiąty zorganizowało Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem z prezesem Andrzejem Zielińskim wraz z Publicznym Gimnazjum w Chociwlu na czele z Renatą Binkowską. Gospodarze przywitali przybyłych gości, posła na Sejm Sławomira Preissa, Starostę Powiatu Stargardzkiego Tadeusza Szumskiego, Burmistrza Chociwla Ewę Ludwińską Prezesa OW TWK w Szczecinie Andrzeja Stecewicza, Leszka Gruba, członka Zarządu Głównego TWK w Warszawie Jerzego Kwiatosińskiego, prezesa TWK w Stargardzie Szczecińskim Annę Rybak wraz z Wojciechem Kuryło, dyrektora Zespołu Szkół w Kamiennym Moście Andrzeja Lera, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Ewę Dadyńską, nauczycielkę Teresę Karcewicz, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszkę Krętkowską i Barbarę Miklasz, przedstawiciela PUP Sylwestra Zielińskiego, Przedstawicielkę Firmy Swedwood Alicję Kmet, przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Stowarzyszenia Diabetyków Alicję Kluczek, kierownik WTZ w Dzwonowie Joannę Tomczak, przewodniczącego Stowarzyszenia Diabetyków w Stargardzie Szczec. Stanisława Natywo, prezes Stowarzyszenia Most ku Przyszłości Izabelę Dubis-Kurczabę, przewodniczącego Stowarzyszenia Forum Chociwelskie Ireneusza Płóciennika.

Oprawę artystyczną pn. „Dziwny jest ten świat” przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej prowadzone przez nauczycielki Jadwigę Zielińską i Małgorzatę Klimczak. Występ dzieci ukierunkowany był na problem osób niepełnosprawnych i ich godność. Natomiast uczniowie z gimnazjum pod kierunkiem Renaty Bińkowskiej zaprezentowali się śpiewając piosenki. Na spotkaniu zaprezentowała się Pracownia Ortofach – Daniel Babiński ze Szczecina z kompleksowym zaopatrzeniem ortopedycznym dla osób niepełnosprawnych. Firma Pani Bożeny Piechanowskiej zaprezentowała artykuły lecznicze pochodzące z Morza Martwego. Prelekcję na temat godności osób niepełnosprawnych wygłosiła kierownik WTZ w Dzwonowie Joanna Tomczak. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Diabetyków można było dokonać pomiaru cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za dofinansowanie imprezy Urzędowi Miejskiemu w Chociwlu, Starostwu Powiatowemu, Aptece KELINA, Firmie SWEDWOOD, Panu Bartłomiejowi Hryniewicz oraz za pomoc w przygotowaniu imprezy
Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Pani Alicji Kluczek, Pani Marzannie Orzeszak, Paniom z kuchni szkolnej i wolontariuszom. Dzięki ich wsparciu uroczystość była udana i pomyślna.


Andrzej Zieliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *